Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.handel.sk je:

Názov firmy:

Miroslava Kováčová

Východná 9/A

91108 Trenčín

Telefónna linka: 0911111989

každý deň od 09:00 – 20:00

mail: info@handel.sk

IČO: 50223461
DIČ: 1077043440

 

Miesto podnikania:

Východná 9/A, 91108 Trenčín

Číslo účtu: 5110254418/0900

Názov banky: Slovenská sporiteľňa

Iban: SK4209000000005110254418

 

Poštová adresa: ( zasielanie vaších reklamácii a pošty )

Miroslava Kováčová

Východná 9/A

911 08 Trenčín

 

Prevádzkareň :

Tesco Trenčín

Belá 6469

91101 Trenčín

Firma je zapísaná na OÚ v Trenčíne, odbor živnostenského podnikaniaReg. OÚ Trenčín, č.živ. registra 350-38235

 

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 

Máš nejakú otázku ?

Prihlásenie