Reklamácia a výmena tovaru

Nič nie je 100%, a hoci ponúkame len kvalitné produkty, môže dôjsť k dodaniu vadného produktu.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:
  • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
  • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
  • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

 

Pokiaľ je to možné, reklamovaný tovar zasielajte v originálnom balení. K tovaru priložte presný popis chyby a vaše kontaktné údaje (meno, prezvisko, email, telefón).

Snažíme sa vybaviť Vaše reklamácie čo najrýchlejšie a o vybavení sa budeme informovať.

 

V prípade záujmu o zmenu veľkosti, prosím priložte informáciu o veľkosti, ktorú požadujete zaslať späť.

 

Reklamácie a výmenu tovaru zasielajte na adresu:

IT IM, s.r.o.

Braneckého 3

Nitra

949 01